Прием I клас – записване след първо класиране

Уважаеми родители на бъдещи първокласници в 20. ОУ „Тодор Минков“,

Адресът на училището е: София, ул. Княз Борис I 27

Работното време на администрацията е от 8:30 до 17:00 ч.

Записването ще става на първия етаж, ще бъдете насочени от охранител.

Моля да носите следните документи:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група;
  2. Документ за самоличност на родителя, който записва детето (Ако един от двамата родители не може да запише детето, то това може да го стори близък или роднина, на когото е издадено нотариално заверено пълномощно за записването);
  3. Копие от акт за раждане (и оригинал за сверка);
  4. Декларация за първи клас (виж връзката долу) –

Очакваме Ви!