История

История на училището 

Годината е 1906. Благодарение на дарителството на бележития възрожденец Тодор Николаевич Минков в центъра на София се създава едно от най-престижните днес училища – нашето 20. Основно училище „Тодор Минков“. Вече 115 г. чрез съвместната дейност на учители, ученици и родители училището ни продължава да изпълнява заръката на своя патрон: „Само чрез образование и просвета един малък и изстрадал народ може да бъде равен на другите европейски народи.“ 

Идеята за построяване на училище в София, носещо името на Тодор Минков, е на възпитаници от неговия пансион в гр. Николаев, Русия. Те, начело с Александър Малинов, възпитаник на пансиона и по-късно министър на Народното просвещение, вземат това решение в знак  на благодарност към своя учител и благодетел. Тодор Минков закупува земята и я дарява на общината за училище. Родолюбивият българин изрично упоменава в училището да се изучават немски и френски език.  

В началото на септември 1906 г. учителят Христо Димитров отделя от училище две отделения – трето и четвърто (днес трети и четвърти клас) и те продължават своето обучение в самостоятелно училище, наречено Столично начално училище „Тодор Минков“. През 1908/1909 г. в него се преместват 200 ученички от Първа девическа гимназия (днес 7. СУ) и то става клон на гимназията. На 01.01.1909 г. училището се отделя от Първа девическа гимназия и става самостоятелно. Нарича се Първа девическа прогимназия „Тодор Минков“. Това име носи до 18.12.1914 г. Междувременно, от 18.12.1914 г. до 25.08.1919 г., училището носи името „Сава Филаретов“. На 25.08.1919 г. се сливат Първа девическа прогимназия, носеща в момента името „Сава Филаретов“, и Седма мъжка гимназия, като новото  училище се нарича Осма смесена прогимназия „Тодор Минков“. Това име училището носи 31 години – до 1950 г. От 1950 г. до 1960 г. то е средно – от първи до 11 клас. Нарича се вече 20-то Средно смесено училище „Йосиф Сталин“. От 1960 г. училището отново е основно – 20-то Основно училище „Тодор Минков“. 

В своята стогодишна история има периоди, в които сградата е използвана и за други цели. След избухването на Първата световна война, през август 1914 г., физкултурният салон е зает от здравна служба за лекуване на счупени кости на войници. По-късно е зает от Германска мисия и е използван за рехабилитация на гръбначни изкривявания с помощта на електрически уреди. Две години по-късно военните изискват сградата да се използва като център за грижа за инвалидите, а от 1919 г. до 1921 г. е заета от Ортопедичен център. През това време обучението се води в частни сгради на улица „Петър Парчевич“. След преместването на Ортопедичния център от сградата на училището директорът Димитър Попниколов организира връщането на учениците в собствената сграда. По това време то разполага с 13 класни стаи, учителска стая, стая за разсилните (помощен персонал), складови помещения в приземния етаж, баня, столова за бедни деца, лекарски кабинет, библиотека, създадена още през 1908 г. На тавана има апартамент за нуждаещи се служители на училището. В градината пред училището е построена малка красива къщичка за пазача на училището, която е разрушена през 1974 г. През Втората световна война сградата отново се използва от Военното министерство, като първоначално в нея настаняват нови набори войници, а по-късно става болница. Освободена е в края на октомври 1944 г. 

От септември 1950 г. училището е единно, до 11 клас, и се учи на три смени. Директорът Георги Начев успява да издейства разрешително и да започне изграждането на пристройка към старата сграда, без да се пречи на учебния процес. И след няколко години новата учебна 1955/1956 година започва и с нова сграда. 

За високи постижения в учебно-възпитателната работа с УКАЗ 1559 на Държавния съвет на Народна Република България от 21 май 1975 г. 20. ОУ „Тодор Минков“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ ІІ степен. 

На 23.07.1978 г. сградата е обявена за паметник на културата в брой 40 на „Държавен вестник“ под № 464. 

През 1994 г. 20. ОУ „Тодор Минков“ е одобрено от Министерството на просветата да започне ранно чуждоезиково обучение от първи клас. Въведено е изучаване на немски език в три паралелки и френски език – в една паралелка.  

С Решение № 391 от 17 юли 2017г. за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от ЗПУО, на МС – 20. Основно училище е в Списъка на иновативните училища в Република България. 

Училището и сега е едно от най-предпочитаните основни училища в София. Чрез въвеждането на иновативни образователни процеси и методи на преподаване то предоставя на своите ученици не само възможност за придобиване на много добри и отлични  знания и умения, но и за развиване на  креативно мислене и  емоционална интелигентност, за израстване като истински добри хора и граждани на страната ни.  

Блог „Стара София“ – информация за 20. ОУ „Тодор Минков“