Обучение за опазване на околната среда по ЕРАЗЪМ+ за наши учители по немски език

В периода от 29.05-05.06.24 се проведе обучение в Измир,Турция, на тема “Опазването на околната среда” по проект на ЕРАЗЪМ+.

Преподавателите ни по немски език Айше Пенда и Цветина Караджова имаха възможност да се запознаят с педагози от различни държави – Латвия, Румъния, Испания, Турция и Полша, с които да споделят добри практики, които могат да се прилагат в училище.

Главните цели на обучението бяха повишаване на осведомеността за екологичните проблеми и насърчаване на устойчиви практики и опазване на околната среда.

Програмата по ЕРАЗЪМ+ бе практически насочена и с много и различни задачи.
Нашият екип има възможността да се срещне и разговаря с местни хора, които разказаха повече за рециклирането в тяхната държава, какви предизвикателства срещат и как се справят с тях.