Екип

Име, ФамилияДлъжностПредмет
1Галина ТимоваДиректор
3 кл. Човекът и обществото – ООП
2Елена ИванчеваЗаместник-директор по учебната дейност2 кл. Организиран отдих и физическа активност
3Любен СтаменовЗаместник-директор по административно-стопанската дейност
4Радост ГеоргиеваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)3 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
3 кл. Самоподготовка-БЕЛ
3 кл. Самоподготовка-Математика
5Диана ФортуноваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)3 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
3 кл. Самоподготовка-БЕЛ
3 кл. Самоподготовка-Математика
6Румяна ЦановаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)3 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
3 кл. Самоподготовка-БЕЛ
3 кл. Самоподготовка-Математика
7Габриела СтоиловаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)3 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
3 кл. Самоподготовка-БЕЛ
3 кл. Самоподготовка-Математика
8Янка КаунджиеваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)4 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
4 кл. Самоподготовка-БЕЛ
4 кл. Самоподготовка-Математика
9Йоана АбаджиеваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)4 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
4 кл. Самоподготовка-БЕЛ
4 кл. Самоподготовка-Математика
10Даниела ДиковаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)4 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
4 кл. Самоподготовка-БЕЛ
4 кл. Самоподготовка-Математика
11Елза ТрифоноваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)4 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
4 кл. Самоподготовка-БЕЛ
4 кл. Самоподготовка-Математика
12Паулина ПопчеваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)1 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Човекът и природатата – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
1 кл. Самоподготовка-БЕЛ
1 кл. Самоподготовка-Математика
1 кл. Занимания по интереси
13Даниела КойчеваГлавен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)1 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Човекът и природатата – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
1 кл. Самоподготовка-БЕЛ
1 кл. Самоподготовка-Математика
1 кл. Занимания по интереси
14Стефка НедялковаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)1 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Човекът и природатата – ООП
Човекът и обществото – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
1 кл. Самоподготовка-БЕЛ
1 кл. Самоподготовка-Математика
1 кл. Занимания по интереси
15Зорница ЯневаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Човекът и природатата – ООП
Човекът и обществото – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
1 кл. Самоподготовка-БЕЛ
1 кл. Самоподготовка-Математика
1 кл. Занимания по интереси
16Лилия МитковаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)2 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
2 кл. Самоподготовка-БЕЛ
17Галя Цолова-ВелковаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)2 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
2 кл. Самоподготовка-БЕЛ
18Аксиния Казакова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
2 кл. Самоподготовка-БЕЛ
19Бистра ПървановаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 2 кл. Български език и литература – ООП
Математика – ООП
Родинознание – ООП
Музика – ООП
Изобразително изкуство – ООП
Технологии и предприемачество – ООП
2 кл. Самоподготовка-БЕЛ
20Иво ВойновСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап7 кл. Български език и литература – ООП
Български език и литература – ДП/ЧЕ
21Татяна Енева-КостадиноваУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап5 кл. Български език и литература – ООП
Български език и литература – ДП/ЧЕ
22Мариана БалиноваГлавен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап6 кл. Български език и литература – ООП
23д-р Мария ДойчиноваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап7 кл. Информационни технологии – ООП
7 кл. Математика – ООП
24Иванка СтояноваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап5 кл. Математика – ООП, Компютърно моделиране и информационни технологии
25Кремена ПенчеваЗаместник-директор по учебната дейност, Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап6 кл. Компютърно моделиране и информационни технологии – ООП
6 кл. Математика – ООП
26Сийка ЛазароваУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап3, 4 кл. Компютърно моделиране – ООП
5 кл. Информационни технологии – ООП
5 кл. Компютърно моделиране и информационни технологии – ООП
27Христинка КонсуловаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап5,6 кл. Човекът и природата – ООП
7 кл. Физика и астрономия – ООП
28Петьо ИвановУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап5,6,7 кл. История и цивилизация – ООП
29Албена АнгеловаУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап5,6 и 7кл. География и икономика – ООП
30Цветелина СтояноваУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап3,5,6 и 7 кл. Технологии и предприемачество – ООП, Химия – ООП
31Христиан КунчевУчител/Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси 5,6 и 7кл. Изобразително изкуство – ООП
2  ЦОУД кл. Занимания по интереси
32Надя ЙордановаУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап5, 6 и 7 кл. Музика – ООП
33Михаела НиноваУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап7 кл. Немски език – ДП/ЧЕ
7 кл. Немски език – РП/УП-А
7 кл. Немски език – ООП
34Нелина Петрова
учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
5 кл. Немски език – РП/УП-А
5 кл. Немски език – ДП/ЧЕ
5 кл. Немски език – ООП
35Светлана КарабельоваРъководител направление „Чуждоезиково обучение“, старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап6 кл. Немски език – ДП/ЧЕ
6 кл. Немски език – РП/УП-А
6 кл. Немски език – ООП
36Тоня Владева-ДирековаСтарши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)1 кл. Немски език – ДП/ЧЕ
1 кл. Немски език – РП/УП-А
1 кл. Немски език – ООП
37Галя ХристоваУчител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)3 кл. Немски език – ООП
3 кл. Немски език – РП/УП-А
3 кл. Занимание по интереси – Немски език – ЦОУД
38Илияна ПаневаУчител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)4 кл. Немски език – ООП
4 кл. Немски език – РП/УП-А
4 кл. Занимание по интереси – Немски език – ЦОУД
39Милена ГурмановаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап3, 6 и 7 кл. Френски език – ООП
3, 6 и 7 кл. Френски език – РП/УП-А
40Янко ЯневУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап1, 2 кл. Физическо възпитание и спорт – ООП
1, 2 кл. Спортни дейности(мини хандбал) – …
2 кл. Занимание по интереси – ФВС – ЦОУД
41Мария ИлиеваСтарши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)1,2 кл. Френски език – ООП
1,2 кл. Занимание по интереси – Френски език – ЦОУД
1,2 кл. Френски език – РП/УП-А
1 кл. Френски език – ДП/ЧЕ
42Вяра ПетроваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап3, 4  кл. Физическо възпитание и спорт – ООП
3, 4  кл. Спортни дейности (народна топка) (…)
3 кл. Занимание по интереси – ФВС – ЦОУД
43Славчо ХардалиевУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап6,7 кл. Физическо възпитание и спорт – ООП
6,7 кл. Спортни дейности (баскетбол) (…)
44Силвия КиневскаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап4, 7 кл. Физическо възпитание и спорт – ООП
4, 7 кл. Спортни дейности (волейбол) (…)
45Калина СтоичковаПсихолог
1 кл. Занимания по интереси- Нравствени ценности – ЦОУД
46Валентина ТасеваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап7 кл. Биология и здравно образование – ООП и Човекът и природата
47Айше ПендаУчител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)2 кл. Немски език – ООП
2 кл. Немски език – РП/УП-А
2 кл. Немски език – ДП/ЧЕ
48Симона МитоваУчител, начален етап на основното образование (I-IV клас)3 кл. Изобразително изкуство – ООП
3 кл. Организиран отдих и физическа активност – ЦОУД
49Ива Иванова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител в ГЦОУД
50Ирина ВандоваПсихолог Работа с ученици и родители – ДПЛР/РДУ
51Красимира ИлиеваРесурсен учител Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата – ДПЛР/РП
52Лиляна ИвановаЛогопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата – ОПЛР/ЛР
53Гергана Адамска- ТодороваПсихолог
 Работа с ученици и родители – ДПЛР/РДУ
54Стефани СтефановаУчител, общообразователен учебен предмет в начален етап
55Анна СапунджиеваУчител, общообразователен учебен предмет в начален етап 1 кл. Самоподготовка -математика – ЦОУД
1 кл. Организиран отдих и физическа активност – ЦОУД
56Сара АмриУчител, чужд език в начален етап и прогимназиален етап на основното образование4 кл. Френски език – РП/УП-А
5 кл. Френски език – ДП/ЧЕ
2, 3 кл. Занимание по интереси – Френски език – ЦОУД
57Таня ИгнатоваУчител, общообразователен учебен предмет в начален етап 1 кл. Самоподготовка -математика – ЦОУД
1 кл. Организиран отдих и физическа активност – ЦОУД
58Лилия Димитровабиблиотекар
59Емануела Симеоновамедицинска сестра