Ученически съвет

e-mail: st.board@20ou.bg

Председатели на Училищния съвет на 20. ОУ „Тодор Минков“ са Ясен Добрев от VII „а“ клас и Кирил Терзийски от VI „б“ клас.

Заседанията на Ученическия съвет се провеждат всяка неделя от 19:00 ч в MS Teams и с участието на директора на училището.