Свободни места

Кампания за прием на ученици в V клас

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

Обявявам 4 свобдни места в немски паралелки за V клас за учебната 2024/2025

Учениците трябва да владеят немски език – ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка

КРИТЕРИИ:

  1. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап;
  2. Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап;
  3. Брой точки по български език и литература от националното външно оценяване в IV кл.;
  4. Брой точки по математика от националното външно оценяване в IV кл.

  1. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:
ДейностСрок
Подаване на документи04.07.-09.07
Обявяване на класирането10.07
Записване10.07-12.07