Свободни места

В 20. ОУ „Тодор Минков“ към момента няма свободни места.

Кампания за преместване на ученици в V клас

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

След проведена процедура по преместване на ученици в V клас към момента няма свободни места в паралелките, които ще бъдат V клас през учебната 2023/2024 година.

Учениците трябва да владеят френски език или немски език – ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка

КРИТЕРИИ:

  1. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап;
  2. Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап;
  3. Брой точки по български език и литература от националното външно оценяване в IV кл.;
  4. Брой точки по математика от националното външно оценяване в IV кл.;
  5. Ученикът/чката имат брат или сестра в 20. ОУ „Тодор Минков“ и/или е бил/а вече ученик на училището.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

ДейностСрок
Подаване на документи22.06.-27.06
Обявяване на класирането28.06
Записване29.06-30.06