Свободни места

Уважаеми родители,

Преместването на ученици от учебни заведения от страната и чужбина в 20. ОУ „Тодор Минков“ става в изпълнение на НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ , чл. 108 .

Как протича преместването:

  1. Информирате се от списъка, приложен по-долу, дали има свободно място в конкретен клас и паралелка;
  2. Подавате заявление в свободен текст за желанието Ви детето да Ви да бъде преместено в 20. ОУ „Тодор Минков“;
  3. В 3-дневен срок директорът на 20. ОУ „Тодор Минков“ ще даде резолюция на Вашето заявление и, ако установи, че има свободно място, по служебен път ще изпрати служебна бележка и Вашето заявление до директора на училището, в което Вашето дете учи към момента.
  4. Следва 5-дневен срок, в който училището, в което учи Вашето дете към момента (на заявлението), ще изпрати по служебен път удостоверение за преместване и училищен учебен план за класа (оценки и учебни предмети, по които към момента се обучава детето Ви);
  5. Следва издаване заповед за записване и оформяне на документи и декларации, които Вие ще попълните в 20. ОУ „Тодор Минков“.

Често задавани въпроси:

„Може ли да си запазим свободно място за новата учебна година?“ ОТГОВОР: Не, не е възможно. Процедурата по преместване стартира в 3-дневен срок. Вие следва да подадете документи за преместване тогава, когато желаете процедурата по преместване да стартира към настоящия момент.

За учебната 2021/2022 година има следните свободни места:

I клас – 1 свободно място във френска паралелка.

II клас – 1 свободно място в немска паралелка.

III клас – 2 свободни места в немска паралелка.

V клас – 3 свободни места в немска паралелка.