План-прием I клас

КАМПАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Утвърден училищен план-прием за I клас за учебната 2024/2025 година:

Важно е да знаете, че кандидатстването става по основен критерий „адрес по местоживеене“. В Системата на Столична община https://kg.sofia.bg/#/school/677 ще открието бутон „карта“ (точно под името на училището), чрез който можете да се запознаете с прилежащите адреси, които гарантират I, II и III група.

Често задавани въпроси относно процедурата по кандидатстване за I клас: https://docs.google.com/document/d/1vSesDWyhMYivXRlvwoRMs7o8XrUwYBMY/edit

И през следващата учебна година следната информация остава в сила:

Целодневната организация на учебния ден:

Каква е учебната програма:

20. ОУ „Тодор Минков“ е училище с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език. Всички допълнителни часове са за интензивно обучение на само един от двата езика – френски или немски език. От I до VII клас учениците ни имат малко над 2000 часа по чужд език.

Учебните планове можете да разгледате тук: Учебни планове за учебната 2023/2024

Какво е дневното разписание:

Дневно разписание за учебната 2023/2024

Учителите, които завършват в момента IV клас, са: Радост Иванова, Диана Фортунова, Румяна Цанова и Габриела Стоилова

Как се формира разпределянето на учениците в 1 френска паралелка и 3 немски паралелки?

Разпределението в езиковите паралелки е съобразно възможностите на училището – три паралелки с ранно чуждоезиково обучение по немски език и една паралелка с ранно чуждоезиково обучение по френски език и при възможност, съобразяване с желанията на родителите. Разпределението се извършва съгласно заложените критерии в НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и по реда на класирането.

Какво означава това? Ще разпределим децата при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите критерии и разпределението на децата по групите, както и съобразявайки се с желанието на родителите. Това разпределение ще се изпълнява при всяко класиране. В случай, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви критерии, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към прилагане на процедура по генериране на случайни числа.

Подробна информация за организацията и дейностите на 20. ОУ „Тодор Минков“ ще намерите на сайта ни в различните раздели.

С благодарност към Иво Събев: Разяснителен портал за прием в първи клас на територията на Столична община

КАМПАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Още при първо класиране бе попълнен броят на учениците в паралелката с изучаване на френски език.

Вие попитахте, ние отговаряме:

Целодневната организация на учебния ден:

Учениците от I, II и III клас учат в целодневна организация от смесен тип – часове от учебния план и дейности като занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност и самоподготовка се редуват през деня. За учениците от IV клас се организират следобедни групи за целодневната организация на учебния ден.

Каква е учебната програма:

20. ОУ „Тодор Минков“ е училище с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език. Всички допълнителни часове са за интензивно обучение на само един от двата езика – френски или немски език. От I до VII клас учениците ни имат малко над 2000 часа по чужд език.

Учебните планове можете да разгледате тук: Учебни планове за учебната 2022/2023

Какво е дневното разписание:

Дневно разписание за учебната 2022/2023

Учителите, които завършват в момента IV клас, са: Янка Каунджиева, Йоана Абаджиева, Даниела Дикова и Елза Методиева

Как се формира разпределянето на учениците в 1 френска паралелка и 3 немски паралелки?

Разпределението в езиковите паралелки е съобразно възможностите на училището – три паралелки с ранно чуждоезиково обучение по немски език и една паралелка с ранно чуждоезиково обучение по френски език и при възможност, съобразяване с желанията на родителите. Разпределението се извършва съгласно заложените критерии в НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и по реда на класирането.

Какво означава това? Ще разпределим децата при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите критерии и разпределението на децата по групите, както и съобразявайки се с желанието на родителите. Това разпределение ще се изпълнява при всяко класиране. В случай, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви критерии, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към прилагане на процедура по генериране на случайни числа.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Екипът на 20. ОУ „Тодор Минков“ има удоволствието да Ви покани на Ден на отворените врати, който ще се проведе на 22.04.2023, събота.

Моля, заявете Вашето участие в един от трите формуляра.

Ще сформираме 3 групи от по 30 участници, за да можем спокойно да поговорим по всички въпроси, които Ви интересуват и всеки от Вас да получи необходимата му информация.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eMOfXQsYb0ac5QJ2i9RZbieaTZGyevlHnUFsD-M7OmxUREZXNzk5T0k5TkdDVElSRTZSMENOVVRPRC4u
Формуляр за посещение от 9:25 ч. на 22.04.2023
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eMOfXQsYb0ac5QJ2i9RZbieaTZGyevlHnUFsD-M7OmxUNFIyTzY5N0s2VFJNVE40N0NDWEZBWFg1Ri4u
Формуляр за посещевие от 10:10 на 22.04.2023

Формуляр за посещение от 11:00 ч. на 22.04.2023

Моля, следете тук и на централната страница, където ще обявим датата за тази година.

************************************************************************************************************

КАМПАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 16.04.2022 г., събота.

Можете да заявите посещение в Деня на отворените врати чрез попълване на формуляр :

Формуляр за 09:25 ч. – запълнен капацитет

Формуляр за 10:00 ч. – запълнен капацитет

Формуляр за 10:40 ч. – запълнен капацитет

За Вас, родители на бъдещи първокласници,

 • Класните ръководители, които се очаква да поемат I клас, са Паулина Попчева, Даниела Койчева, Стефка Недялкова и Ваня Иванова.
 • Можете да се запознаете с настоящия учебен план за I клас – https://20ou.bg/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A3%D0%A3%D0%9F-I-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
 • Можете да се запознаете с дневното разписание – https://20ou.bg/wp-content/uploads/2022/02/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA-21-22.pdf
 • Чуждият език се изучава в часове по избираема подготовка, факултативна подготовка, както и в часове по занимания по интереси.
 • Децата от близките детски градини не получават допълнителни точки.
 • През учебната 2022/2023 година в 20. ОУ „Тодор Минков“ предстои да утвърдим прием в първи клас за четири паралелки с по 24 ученици. Приемът е за 1 паралелка с усилено изучаване на френски език и 3 паралелки с усилено изучаване на немски език.
 • Ние осигуряваме засилено обучение по френски или немски език, започващо от първи клас. Нашата цел е нивото на владеене на чуждия език в VII клас да е B1-B2 от референтната езикова рамка. Преподаваме по разработени от наши учители чуждоезикови учебни програми, отговарящи на нуждите на по-големия брой учебни часове. Учениците ни учат само един чужд език, но интензивно. Работим в успешно сътрудничество с Гьоте институт и Френски институт в България.
 • Организираме целодневно обучение от смесен тип за учениците от I, II и III клас и всички ученици са обхванати в целодневната организация на учебния ден. Това означава, че няма ясно позиционирана „занималня“, а учениците имат учебни часове, които се редуват със самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност през целия ден. Учениците ни не могат да бъдат вземани на обяд от училище.
 • Осигуряваме целодневна организация на учебния ден за IV клас в сборни групи.
 • Екипът ни за личностна подкрепа включва двама психолози, педагогически съветник, двама ресурсни учители и логопед.
 • В училището се помещава стол, в който се приготвя храната за деня. Има система за електронни купони и онлайн заявка за менюто.
 • Учениците са задължени да ходят с униформи.
 • За учениците от начален етап има осигурени шкафчета в класните стаи. Практика в училището е в началото на седмицата да се донесат раниците с учебници, тетрадки и пособия и те да бъдат върнати вкъщи в края й.
 • С отпадане на ограничителните мерки предстои да стартират извънкласни дейности: баскетбол, футбол, боен спорт, шах, танцова гимнастика, роботика, математика, балетни танци и езикова школа.

Как се формира разпределянето на учениците в 1 френска паралелка и 3 немски паралелки?

Разпределението в езиковите паралелки е съобразно възможностите на училището – три паралелки с ранно чуждоезиково обучение по немски език и една паралелка с ранно чуждоезиково обучение по френски език и при възможност, съобразяване с желанията на родителите. Разпределението се извършва съгласно заложените критерии в НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и по реда на класирането.

Какво означава това? Ще разпределим децата при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите критерии и разпределението на децата по групите, както и съобразявайки се с желанието на родителите. Това разпределение ще се изпълнява при всяко класиране. В случай, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви критерии, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към прилагане на процедура по генериране на случайни числа.

Ако на първо класиране е записано дете от II, III или IV група във френска/немска паралелка, то това дете няма да бъде изместено от дете от I, II, III или IV група, което се класирало на второ класиране.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, ако четете тези редове, вероятно имате интерес към нашето училище, за което Ви благодарим. Съвсем скоро ще стартира официално кампанията за план-прием I клас и Вие ще можете да посочите желаните от Вас училища в платформата на Столична община. Можете да се запознаете с работата с тази платформа чрез споделеното видео: https://m.youtube.com/watch?v=zuINXqFqYLg&t=868s&fbclid=IwAR11YT15ajy_n7btUmvKHCJ9hqeyfl8j67aoqwLGv_UvULoXnAlT_WJpai0

***************************************************************************************************************

Информацията по-долу е от кампанията по план-прием I клас за учебната 2021/2022 година. Част от нея остава непроменена, а за новостите ще Ви информираме своевременно.

Уважаеми родители, за Ваше удобство споделяме ръководство за създаване на акаунт в електронния дневник „Школо“ – https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/

teamshelp@20ou.bg – на този адрес можете да подадете заявка, ако срещнете трудности при регистрацията в електронния дневник Школо или в Teams

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 09.09.2021 г. от 17:30 ч. ще се проведат присъствени родителски срещи по паралелки за учениците от първи клас. Ще Ви посрещнем със списъци на учениците и ще Ви насочим в коя стая е Вашата среща.

Уважаеми родители,

Адаптационната седмица за първи клас ще се проведе на 07.09, 08.09 и 09.09 – от 8:30 до 12:15/12:30 ч.

Във вторник (07.09.2021 г.) очакваме Вас и Вашите деца между 8:25 и 9:00 в двора на училището при централния вход, където децата Ви ще разпределени по групи и ще започнат занятията за деня.

Вие ще имате възможност да закупите купони за обеда им, след което ще се проведе кратка среща с екипа за личностна подкрепа (логопед, ресурсен учител и психолози).

В сряда и четвъртък времевата рамка ще е същата, но Вие няма да имате ангажименти, освен да доведете и да вземете децата си навреме.

Молим Ви да се съобразите с прогнозата за времето и децата Ви да са облечени в удобни и подходящи дрехи. Моля, имайте предвид, че ще направим всичко възможно повечето занятия да са на открито.

В раницата на децата Ви трябва да има шише с вода, малка закуска, бели листове и цветни моливи, молив за писане, химикалка, ножица и сухо лепило.

Моля, нека децата да не внасят в училището: пари, телефони и всякакви комуникативни устройства (таблети, смарт часовници и т.н.)

Носенето на защитни маски, покриващи плътно носа и устата, е задължително в сградата на училището.

Адаптационната седмица няма да бъде проведена в случай, че София-град премине в тъмночервената зона на разпространение на коронавирус (при повече от 500 заразени на 100 000).

Уважаеми родители,

Тази седмица следим обстановката в София и брой заболели на 100 000, които са основен индикатор в коя „зона“ се намираме. Според тази „зона“ ще бъде ясно дали и как ще реализираме Адаптационната седмица от 07.09.2021 г. Екипът на 20. ОУ „Тодор Минков“ подготвя програма, по която да изпълним предвидените занимания с децата, но при влошаване на обстановката в Столицата, има вариант да не можем да проведем Адаптационната седмица. В петък ще качим актуална информация за дейностите. Моля, следете този раздел на сайта ни.

Уважаеми родители, 

На 26.08.2021 Министерството на образованието и науката разпространи документа „НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА“, прикачен в това съобщение. 

Предстои ни поредна тежка година за образованието. Година, в която отново ще търсим най-доброто за нашите ученици, но в условията на десетки правила, ограничения, предизвикателства. Ще ги търсим заедно. И ще ги постигнем заедно, когато всеки от нас излезе от мислите за себе си, за детето си, за личния комфорт. Ще го постигнем, когато мислим за детето и всички негови съученици в класната стая, както и за всеки един от учителите му.  Когато мислите и действията ни са насочени към малката общност в класната стая, ще успеем. Всеки един от нас трябва да е наясно, че неспазването на правилата може да донесе заразяване и болест за десетки, но и усложнения при единици или най-страшното – загуба на живот. Може да доведе и до невъзможност за осъществяване на учебен процес поради заболели или карантинирани учители. През изминалата година на няколко пъти бяхме изправени пред критични ситуации с осигуряването на учители, които да заместят отсъстващите. 

Неспазването на правилата и разпространението на COVID-19 в клас изпраща всяка паралелка в обучение от разстояние в електронна среда за 10 дни.  При повече от 10% заболели ученици училището ще прекратява присъствения учебен процес. А всички до един знаем, че той е незаменим, единственият пълноценен и успешен за развитието на всяко дете. Единственият, по време на който децата учат, социализират се, развиват взаимоотношения и растат в най-добра среда за възрастта.

И пак от нас зависи да се справим с общи усилия. Ще правим ежедневен филтър, но далеч по-важната стъпка е децата, чувстващи неразположение или болестни симптоми, да не идват на училище в такива дни. Дори и да се случи така, че да загубят малко късче знание, което ще компенсираме бързо, нека не губим здравето на десетки други. 

Носенето на маски от всички е задължително навсякъде в сградата. 

През изминалата учебна година коронавирусната инфекция пощади децата ни. Някои от тях я прекараха леко в семействата си, а при неопределен брой е протекла безсимптомно. За жалост, с Делта варианта на вируса статистиката показва друго – и най-малките се разболяват, а болниците откриват педиатрични отделения за COVID-19, защото тежкопротичащите случаи са повече. 

Носенето на маски е ключово решение за обществото, но и за нашата училищна общност. Благодарение на тях през изминалата година рязко намаля разпространението на всички видове респираторни заболявания в училището. Малко бяха и отсъстващите ученици поради общо заболяване, което се предава по въздушно-капков път. Имахме само 6 (шест) паралелки, приведени в обучение от разстояние в електронна среда поради заболял ученик. И това се случи в периода септември-ноември 2020 година (когато носенете на маски от учениците не беше задължително). До края на учебната 2021/2022 година под карантина са поставяни отделни ученици и учители, но не и цели паралелки. Не допуснахме дифузно разпространение на болестта в училището, което тази година ще бъде по-трудно постижимо, но с общи усилия ще успеем.

Уважаеми родители,

Моля, запознайте се със споделения документ и обсъдете мерките с децата. Нека спазването на правила бъде процес, в който няма сътресения, а общите ни усилия до доведат до максимално дълго присъствено обучение и осигуряване на безопасна среда.

В 20. ОУ ще актуализираме мерките, съобразно настоящите Насоки на МОН, и ще ги споделим с общността преди началото на учебната година.

С уважение и пожелания за крепко здраве,

Галина Тимова

30.08.2021

за учебната 2021-2022 година ще бъдат приети 96 ученици в четири паралелки I клас

Педагогическият съвет на 20. ОУ „Тодор Минков“ прие на редовно заседание следния регламент за разпределение на учениците в паралелки по френски и немски език:

Разпределението в езиковите паралелки е съобразно възможностите на училището – три паралелки с ранно чуждоезиково обучение по немски език и една паралелка с ранно чуждоезиково обучение по френски език и при възможност съобразяване с желанията на родителите. Разпределението се извършва и съгласно заложените критерии в СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

При записване на класираните ученици в първи клас, Вие, родителите, ще посочите Вашите желания за чужд език. Разпределението ще се извърши в края на периода на записване.

НА 19.04.2021 на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас ще бъдат обявени свободните места за всяко училище. До 23.04.2021 ще бъде добавена още една функционалност – да изберете допълнителните часове, които вяско училище предлага. За 20. ОУ „тодор Минков“ това са френски език и немски език. Моля, следете за предстоящите промени в платформата на Столична община и отбележете избора Ви на език.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици за първи клас се организира централизирано от Столична община на следния адрес:

https://kg.sofia.bg//#/home/register

За Вас, родители на бъдещи първокласници,

 • През учебната 2021/2022 година в 20. ОУ „Тодор Минков“ ще приемем в първи клас четири паралелки с по 24 ученици.
 • Ние осигуряваме засилено обучение по френски или немски език, започващо от първи клас. Нашата цел е нивото на владеене на чуждия език в VII клас да е B1-B2 от референтната езикова рамка. Преподаваме по разработени от наши учители чуждоезикови учебни програми, отговарящи на нуждите на по-големия брой учебни часове. Учениците ни учат само един чужд език, но интензивно;
 • Организираме целодневно обучение от смесен тип за учениците от I, II и III клас.
 • Осигуряваме целодневна организация на учебния ден за IV клас в сборни групи.
 • Екипът ни за личностна подкрепа включва двама психолози, педагогически съветник, ресурсен учител и логопед.

Мария Минчева: С е-системата за 1-ви клас детето ще се класира само в едно училище

За Вас, родители на бъдещи първокласници, научете повече за новата система.