Обществена информация

Административни услуги

Бюджет

Профил на купувача

Прием на заявления за достъп до обществена информация:

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9:00 до 17:30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА:

Сряда, от 10:00 до 11:30 ч.

след предварителна заявка, направена на 0879121492 или на director@20ou.bg