Обществена информация

Административни услуги

Бюджет

Профил на купувача

Прием на заявления за достъп до обществена информация:

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9:00 до 17:30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА:

В условия на извънредна обстановка и в съответствие НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА комуникация с родителите предимно в електронна среда чрез електронния дневник Школо или на имейл: director@20ou.bg. Индивидуални срещи и консултации се провеждат след предварителна уговорка, направена на 0879 121492 или director@20ou.bg, и при спазване на изискванията на Министерство на здравеопазването.