Контакти

ЕИК: 000667905

Общинска банка АД

IBAN: BG86SOMB91303124909002

Адрес: София, ул. Княз Борис I №27

Приемно време на директора: сряда 10:00 до 11:30 , director@20ou.bg