Контакти

ЕИК: 000667905

Общинска банка АД

IBAN: BG43SOMB91303124909000

Адрес: София, ул. Княз Борис I №27

Приемно време на директора: сряда, от 10:00 до 11:00