Прием

за учебната 2023-2024 година ще бъдат приети 96 ученици в четири паралелки I клас

График на дейностите за първи клас

Адреси на прилежащия район на 20. ОУ „Тодор Минков“

За Вас, родители на бъдещи първокласници,

  • През учебната 2023/2024 година в 20. ОУ „Тодор Минков“ ще приемем в първи клас четири паралелки с по 24 ученици.
  • Ние осигуряваме засилено обучение по френски или немски език, започващо от първи клас. Нашата цел е нивото на владеене на чуждия език в VII клас да е B1-B2 от референтната езикова рамка. Преподаваме по разработени от наши учители чуждоезикови учебни програми, отговарящи на нуждите на по-големия брой учебни часове. Учениците ни учат само един чужд език, но интензивно;
  • Организираме целодневно обучение от смесен тип за учениците от I, II и III клас.
  • Осигуряваме целодневна организация на учебния ден за IV клас в сборни групи.
  • Екипът ни за личностна подкрепа включва двама психолози, педагогически съветник, ресурсен учител и логопед.