Обществен съвет

Връзка с Обществения съвет:

e-mali: o_s@20ou.bg

e-mail: v.trifonova.os@20ou.bg

Председател на Обществения съвет на 20. ОУ „Тодор Минков“ е Вероника Трифонова

Тя е избрана на учредително събрание на 30.11.2022 на Обществения съвет, проведено в 20. ОУ „Тодор Минков“.

Г-жа Трифонова описва себе си така: Завършила съм математическа гимназия, а последствие продължих висшето си образование в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“.

По професия съм прокурор. Владея английски и испански езици.

Мисля, че образованието и професионалния опит биха ми помогнали да  изпълнявам функциите на председател на Обществения съвет. Ръководството на 20. ОУ „Тодор Минков“ е амбициозно и позитивно, а Общественият съвет следва да бъде негова подкрепа и коректив с цел качествено обучение на нашите деца.

Основни членове на Обществения съвет на 20. ОУ „Тодор Минков“:

 1. Илияна Жотева – представител на финансиращия орган;
 2. Ивелина Вачева
 3. Мая Алексиева
 4. Онник Таракчиян
 5. Таня Трифонова Кръстева
 6. Катина Добрева – Басат
 7. Вероника Трифонова – председател

Резервни членове:

 1. Мария Маринова
 2. Георги Обидимски
 3. Десислава Стоянова
 4. Ния Иванова
 5. Петя Костадинова
 6. Калина Байчева
 7. Руслан Баждеков – представител на финансиращия орган