Обществен съвет

Връзка с Обществения съвет:

e-mali: o_s@20ou.bg

e-mail: v.trifonova.os@20ou.bg

Председател на Обществения съвет на 20. ОУ „Тодор Минков“ е Вероника Трифонова

Тя е избрана на редовно заседание на Обществения съвет, проведено на 04.11.2021 г. в Zoom.

Г-жа Трифонова описва себе си така: Завършила съм математическа гимназия, а впоследствие продължих висшето си образование в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“.

По професия съм прокурор. Владея английски и испански езици.

Мисля, че образованието и професионалния опит биха ми помогнали да  изпълнявам функциите на председател на Обществения съвет. Ръководството на 20. ОУ „Тодор Минков“ е амбициозно и позитивно, а Общественият съвет следва да бъде негова подкрепа и коректив с цел качествено обучение на нашите деца.

Основни членове на Обществения съвет на 20. ОУ „Тодор Минков“:

1. Вероника Трифонова – председател

2. Валерия Динкова

3. Андон Симеонов

4. Десислава Койчева

5. Онник Таракчиян

6. Теменужка Спасова

7. Тодор Павлов – представител на общината

Резервни членове:

1. Валентин Тодоров

2. Руслан Баждеков – представител на общината