Обществен съвет

Връзка с Обществения съвет:

e-mali: o_s@20ou.bg

Председател на Обществения съвет: Валерия Динкова