Мария Бобова бе отличена с трето място в Националния ученически конкурс „Празник на химията 2024“

20. ОУ,, Тодор Минков‘‘ взе участие  в Националния ученически конкурс ,,Празник на химията 2024‘‘, организиран от Съюза на Химиците в България, Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерация на научно-техническите съюзи и РУО-София. Събитието е част и от традиционните Майски дни на културата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конкурсът се проведе в два кръга – предварителна селекция на презентации и защита пред Комисията. На  21 април 2024 г във Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ се проведоха защитите на  презентации  на участниците, класирани на първите места при предварителното оценяване.

Ученичката от 6 а клас  Мария Бобова  спечели  трето място и специална награда за оригиналност категория презентации 5-7 клас.

Тема на презентацията: Химия на съвременните материали – Термоизолация на неопрен

Ръководител: Г-жа Цветелина Стоянова, Учител по Човекът и природата

Резултат: 24 точки от максимален 27, максимална присъдена оценка в категорията – 26 точки

Конкуренция в категорията: 48 участници, представили 41 презентации

В протоколите за финалното класиране, организаторите отбелязват:

„Участниците в Празника на химията 2024 г. показаха отлични познания в областта на химията.“