ГРАМОТА от ДА „Безопасност на движението по пътищата“

През отминаващата учебна 2022/2023 година в 20. ОУ „Тодор Минков“ бяха осъществени различни кампании за безопасно движение по пътищата.

Имахме серия от срещи с автонконтрольори от Пътна полиция – София, които изнесоха лекции на учениците ни от прогимназиален етап.

Променихме средата в района на училището, изискванйки обезопасяване на пешеходната пътека с жълти желони против паркиране, обновяване на пътната маркировка и добавяне на ограда по тротоара на бул. „Ген. Скобелев“.

Бяхме домакин на районно състезание по БДП.

И продължаваме с инициативите през следващата учебна година, защото вярваме, че превенцията е най-добрият подход за осъзнаване на отговорното отношение към безопасността при движението по пътищата.