Обучение за превенция на тормоза и междуличностното насилие се проведе за наши педагози по проект на ERASMUS+ „Mobility of youth workers – Lift me up“ в град Брилон, Германия

В периода от 27 юни до 5 юли 2023 г.  се проведе обучителен курс по проект ERASMUS+ KA153- „Mobility of youth workers – Lift me up“ в град Брилон, Германия. В него взеха участие трима педагогически специалисти от 20. ОУ „Тодор Минков“ : Габриела Стоилова – начален учител, Даниела Дикова – начален учител, и Калина Стоичкова – психолог.  

Цел на курса е понижаване на нивото на тормоз и насилие сред учениците и младите хора. Участниците в обучението се запознаха с видовете тормоз, причините и последиците от него и се включиха в споделянето на добри практики за противодействие на проблемните поведения. Обсъден бе феноменът на страничния наблюдател и важната задача той да бъде превърнат в активен млад човек. Участниците обмениха идеи за насърчаване на помагащите поведения при учениците, развиване на колективността, овладяването на емоциите и подходящите начини те да бъдат изразени.  

След края на проекта, специалистите, взели участие в него, представят придобитите знания и умения на колегите си с цел интегриране на добрите практики на организационно ниво.