Ден на отворените врати – 13.04.2024

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Чрез два формуляра Вие можете да се регистрирате като посетител за Деня на отворените врати в 20. ОУ „Тодор Минков“. Предвид пълноценното протичане на срещата на всеки 45 минути ще допускаме група от 50 заявили родители. При запълване на заявката от 50 места, формулярът ще се заключи.

По време на Вашето посещение Вие ще може да разгледате класните стаи, тоалетните, салона по ФВС, административната част и двора за около 10-15 минути, след което ще имате среща с учителите на IV клас, екипа за личностна подкрепа и ръководството на училището за оставащото време на 45-минутната среща.
Моля, задайте Вашите въпроси във формуляра, за да можем да се подготвим пълноценно за срещата.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Преди да попълните формуляра и да зададете въпросите си, моля, прочетете подробната информация за училищната организация и учебния план, типа на целодневната организация на учебния ден – План-прием I клас, столовото хранене и коя е фирмата – Училищен стол и какви са извънкласните дейности – Извънкласни дейности .

Формуляр за 09:00 ч

Формуляр за 09:50 ч