Мария Минчева: С е-системата за 1-ви клас детето ще се класира само в едно училище

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Моля да се запознаете с информацията, представена от г-жа Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“, Столична община, за условията за прием в I клас зе предстоящата учебна 2021/2022 година

Условия за прием в I клас с новата е-система на Столична община