За Вас, родители на бъдещи първокласници

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

В серия от статии ще Ви разкажем защо 20. ОУ „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език е правилният избор за Вашето дете. 

  • През учебната 2021/2022 година в 20. ОУ „Тодор Минков“ ще приемем в първи клас четири паралелки с по 24 ученици.
  • Ние осигуряваме засилено обучение по френски или немски език, започващо от първи клас. Нашата цел е нивото на владеене на чуждия език в VII клас да е B1-B2 от референтната езикова рамка. Преподаваме по разработени от наши учители чуждоезикови учебни програми, отговарящи на нуждите на по-големия брой учебни часове. Учениците ни учат само един чужд език, но интензивно;
  • Организираме целодневно обучение от смесен тип за учениците от I, II и III клас.
  • Осигуряваме целодневна организация на учебния ден за IV клас в сборни групи.
  • Екипът ни за личностна подкрепа включва двама психолози, педагогически съветник, ресурсен учител и логопед.

Училището разполага с просторни класни стаи и кабинети, два физкултурни салона, медицински кабинет и медицинска сестра на 8-часов работен ден, училищен стол, голям ограден двор, жива охрана, видеонаблюдение и др.

В идните дни ще публикуваме карта с прилежащата територия на 20. ОУ „Тодор Минков“.

За новата система за кандидатстване можете да научите повече от тук Репортаж на НОВА ТВ