Резултати НВО IV клас

Резултати на 110 явили се ученици (при 110 във випуска, 6 ученици със специални образователни потребности):

Резултатите на учениците от 20. ОУ „Тодор Минков“ са значително по-високи от средните на страната и София-град.

Поздравления за отличната работа на г-жа Радост Георгиева, г-жа Диана Фортунова, г-жа Румяна Цанова и г-жа Габриела Стоилова!