Лекции от терапевтичен център за борба със зависимости „Отвори очи“, гр. Варна 

След успешната дарителска кампания на 20.ОУ за подпомагане на дейността на терапевтичен център „Отвори очи“ гр. Варна, специализиран за борба със зависимости при подрастващи, сдружението доизгради и оборудва свой фитнес, който е важен елемент от терапията. В знак на благодарност сдружението проведе беседи с учениците от прогимназиалните класове за зависимостите и борбата с тях. Лекторите -Мария и Валентин от първо лице споделиха свои преживявания и опит от работата със зависими деца и младежи. В непринудена атмосфера срещата се превърна в откровен разговор за истините и легендите свързани с наркотичната и други зависимости. Учениците бяха впечатлени, задаваха въпроси, които по своята задълбоченост и актуалност изненадаха самите лектори. Те отговаряха компетентно и откровено, а децата им благодариха с искрени ръкопяскания и дори прегръдки. Тази реакция показа, че информираността е верният път за успешна превенция