Кампания за преместване на ученици в V клас

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

В МОМЕНТА НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА.

В 20. ОУ „Тодор Минков“ обявяваме 8 (осем) свободни места:

2 свободни места в паралелка в V клас с усилено изучаване на френски език;

6 свободни места в паралелки в V клас с усилено изучаване на немски език.

КЪМ МОМЕНТА МЕСТАТА В V КЛАС СА ЗАПЪЛНЕНИ.

Учениците трябва да владеят френски език или немски език – ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка

КРИТЕРИИ:

  1. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап;
  2. Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап;
  3. Брой точки по български език и литература от националното външно оценяване в IV кл.;
  4. Брой точки по математика от националното външно оценяване в IV кл.;
  5. Ученикът/чката имат брат или сестра в 20. ОУ „Тодор Минков“ и/или е бил/а вече ученик на училището.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

ДейностСрок
Подаване на документи22.06.-27.06
Обявяване на класирането28.06
Записване29.06-30.06