Резултати от НВО за 7. клас

Явили се на НВО: 106 ученици

Среден успех за София по БЕЛ: 67.10

Среден успех за страната по БЕЛ: 55.03

Среден успех за София по математика: 46.61

Среден успех за страната по математика: 35.29