20. ОУ „Тодор Минков“ е с обновено зелено пространство

Зам.-кметът по екология Десислава Билева съживи с … – Столица.bg (stolica.bg)

„Ученици и учители се радват на красива „зелена класна стая“.

Пилотният проект е финансиран по „Микропроекти за климата“.

Пролетно, красиво, свежо и съживено е в двора на 20. ОУ “ Тодор Минков“ в столичния район Триадица. Там завърши обновяването на зеленото пространство, което е превърнато в климатичен хъб. Малчугани, учители и родители се радват на споделеното пространство, което буквално бе възкресено със зеленина и цветя. На красивата гледка се наслаждават и живеещите около училището, заради „цъфналия“ мини парк, в който се чуват детски гласове. Обновената зона е по идея и предложение на зам.-кмета по екология на Столична община Десислава Билева, която години наред, с реализирани проекти, доказва възможностите в София за екология в градска среда. Климатичният хъб в софийската училище „Тодор Минков“ е  резултата на на изпълнението на проект „Създаване на споделено зелено пространство“ (климатичен хъб), финансиран по програма „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд.

Проектът получи одобрение през 2022 г. и е в изпълнение на политиките на Столична община, част от Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за периода 2021-2030 г. (ПДУЕК), който е водещ стратегически документ на общината в областта на енергията и климата. А изпълнението бе поверено на районната администрация Триадица.

Целта на климатичния хъб е адаптацията към изменението на климата, така че да се намали въздействието на градския топлинен остров чрез създаване на споделено зелено пространство.  С изпълнението на проекта се насърчават добри практики, за да се повиши информираността на учители и учениците и пилотното „Създаване на споделено зелено пространство“ да се мултиплицира и разпространи на територията и на други училища. А то ще подобри средата в учебните заведения, ще повиши социалната ангажираност на учениците с прилагане на ежедневни действия за смекчаване и адаптация към климатичните промени. Климатичният хъб е с 21 вида дървесна, храстовидна  и цветна растителност, с градински и детски съоръжения, включително класна стая на открито – зелена класна стая. „Предстои провеждането на тематично обучение за педагогическия състав на училището, като това ще даде възможност за последващо развиване на инициативи и обучения, свързани с климатичните предизвикателства. След преминаване на обученията ще бъде изготвен календар с предстоящи открити лекции, обучения и теми за учениците“, съобщиха от Столична община.“

Прочети още на Столица.bg: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/zam-kmetat-po-ekologiya-desislava-bileva-sazhivi-s-klimatichen-hab-dvora-na-20-oto-uchilishte-v-sofiyav-triaditsa