Учебна евакуация „Земетресение“ бе проведена успешно

На 02.03.2023 г. в 10:15 ч. в 20. ОУ „Тодор Минков“ бе проведена учебна евакуация, която има за цел да научи учениците ни какво поведение следва да имат при земетресение и да бъде измерено времето за извеждане на възпитаници и служители от сградата. Отличната организация от страна на педагозите показа, че всички хора, намиращи се на територията на училището, могат да бъдат евакуирани за краткото време от 2 минути.