Паулина Попчева и д-р Мария Дойчинова изпълниха мобилност по ЕРАЗЪМ+ и участваха в обучение за създаване и обработка на интерактивни учебни материали

Нашите педагози д-р Мария Дойчинова, учител по математика в прогимназиален етап и Паулина Попчева, старши учител в начален етап, взеха участие в обучителен курс по ЕРАЗЪМ+ “Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times“ , който се проведе от 02.07.2022 до 08.07.2022 в Ла Валета, Малта. Повече информация за курса, както и споделени материали ще намерите (скоро) тук: https://20ou.bg/?page_id=2692 .