Ремонт на покрива

С Решение №56 от 27.01.2022 г. на СОС за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА“, за нашето училище бе осигурен ремонт на покрива. Още през 1999 г. г-жа Доганджийска, тогава директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, алармира за тежкото състояние на конструкцията и керемидите. През годините са правени малки ремонти, които краткосрочно са възстановявали проблемите.

От месец юни започна основен ремонт на покрива на сградата откъм бул. „Ген. Скобелев“. Стартът е даден от училищна част с много учебни стаи, а за последен етап е оставен салонът по ФВС. Следва ремонт на покрива на основната част на училището, която се намира успоредно на ул. Княз Борис I. Така, дори и да има каквото и да било забавяне, би следвало учениците от 15.09.2022 г. да влязат в клас, а часовете по физическо възпитание и спорт да се изпълняват на двора.

Със старта на ремонта започнаха обсъждания с г-н Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“, за подходящо място за изграждане на СТЕМ център в 20. ОУ „Тодор Минков“. Едно от малкото подходящи пространства за създаване на иновативен експериментален комплекс, е именно подпокривното пространство на сградата, която се намира успоредно на бул. „Ген. Скобелев“