Пет педагози от нашия екип участваха в обучение “eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers”​ по ЕРАЗЪМ+

Как „да разчупим леда“( Icebreakers), какви енергизатори (energisers)  да използваме по време на обучението от разстояние в електронна среда, така че учениците да работят по-добре заедно като колективни играчи, да бъдат по-мотивирани и активни в учебния процес? Как с помощта на различни електронни инструменти учителят да установи ефективно пропуските на учениците, техните индивидуални знания и умения?  Това бяха само част от нещата, с които се запознаха нашите колеги Иванка Стоянова, учител по математика в прогимназиален етап, Албена Ангелова, учител по география в прогиназиален етап, Румяна Цанова – начален училет, Тоня Владева-Дирекова, учител по немски език и Лиляна Иванова – логопед, които участваха в третата мобилност по проект ERASMUS+ 2022 1 – 1 – BG01 – KA122 –SCH -000076240. Той е съфинансиран от Център за развитие на човешките ресурси и програма Еразъм+ на Европейския съюз.  

Повече информация можете да намерите тук: