Обучение на екипа на 20. ОУ „Тодор Минков“ за работа с платформата CANVA

На 18.05.2022 г. педагогическите специалисти в 20. ОУ „Тодор Минков“ преминаха обучение за работата с платформата http://canva.com . Деси Миленкова, един от водещите иновативни образователни експерти в България, представи на възможностите на различните приложения, съдържащи се в платформата, и как те могат да бъдат интегрирани успешно в учебния процес.

Интерактивните инструменти в учебния процес служат за по-добро онагледяване на съдържанието, особено когато трябва да се формират абстрактни понятия. Елементите на игровизация стимулират участието и активността в час и повишават мотивацията за учене. Освен това CANVA дава възможност за създаване на екипи на класа, където индивидуално или в екип да се възлагат и изпълняват творчески задачи.