Официално посещение на д.ик.н. Янка Такева в 20. ОУ „Тодор Минков“

На 18 март 2021 г. на официално посещение в 20. ОУ „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. 

Галина Тимова, директор на училището, представи на д.ик.н. Янка Такева позитивната и приобщаваща училищна среда в образователната институция, която през тази година навършва достолепната 115-годишнина от своето създаване.

Д.ик.н. Янка Такева се срещна с членовете на организацията на СБУ, която е единствената синдикална организация в училището и в нея членува почти 100% от педагогическата колегия, както и всички непедагогически специалисти и помощен персонал. Г-жа Такева представи актуални теми и проблеми на училищното образование у нас и отговори на поставените въпроси. Обсъдени бяха новостите, свързани с колективния трудов договор и подобрените условия за труд на учителите в България, въпреки икономическата криза, свързана с COVID-19. Г-жа Тимова представи пред синдикалния лидер иновативната визия за развитие на училището, свързана с ранното чуждоезиково обучение и възобновените партньорски отношения с Гьоте институт и Френския културен институт.

В срещата участваха още Нели Бачева – заместник-директор по учебната дейност, Весела Мирчева – координатор на СБУ за столичния район „Триадица” и Стефка Недялкова, председател на синдикалната секция в 20. ОУ „Тодор Минков“.