Училищната общност на 20. ОУ направи голямо дарение за кампанията на МОН и БЧК „Деца помагат на деца“

Училищната общност на 20. ОУ „Тодор Минков“ се включи активно в дарителската кампания на МОН и БЧК. Ръководството на БЧК изказва благодарности на всички родители, ученици и учители, които се включиха в доброволческата инициативата „Деца помагат на деца“, за доставените дълготрайни хигиенни материали и продукти от първа необходимост.