Информационна кампания за план-прием I клас за учебната 2022/2023

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На страницата на училището: ето тук е споделена важна информация, касаеща организацията на учебния процес, дневния режим и някои особености, характерни за 20. ОУ „Тодор Минков“.

Ако не откриете търсената от Вас информация, можете да попълните формуляр – https://forms.office.com/r/Jgb7T3wKEL, който е създаден с цел по-добра обратна връзка. Отговорите на Вашите запитвания ще намерите като актуализиран текст на горепосочената страница.

Благодарим Ви за проявения интерес към нашето училище!