Поздравителен адрес по повод на патронния празник от проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката