Поздравителен адрес по повод на патронния празник от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители