ЦРЧР връчи Знак за качество за отлично изпълнен проект по ЕРАЗЪМ+

На тържествена церемония по време на валоризационна конференция „АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО В ЕВРОПА“ на Център за развитие на човешките ресурси бе връчен „ЗНАК за качество“ за проект 2022-1-BG01-K122-SCH-000076240 на 20. ОУ „Тодор Минков“.

Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, получи високото отличие от д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, която поднесе плакетите за сектор „Училищно образование“ на заслужили учебни заведения от цялата страна.

На конференцията официални гости бяха още акад. Николай Денков, министър-председател на Р България, и проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката.

По горецитирания проект по ЕРАЗЪМ+ бяха успешно проведени мобилности в Естония, Германия и Турция и участваха 9 педагогически специалисти от 20. ОУ, а резултатите от обученията бяха споделени с целия педагогически колектив.

От 2023 г. нашето училище е с 5-годишна Акредитация по ЕРАЗЪМ+ и предстои да реализира нови мобилности за учители и за ученици.