DSD-1 училище сме!

18.09.2023 е важна дата от новата история на 20. ОУ „Тодор Минков“, защото бе подписан договора между Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, и Томас Майер, председател на централната комисия за Deutsche Sprachdiplom der KMK и вече сме официално акредитирано училище, чиито ученици ще имат право след подбор да се явят на изпит. Срещата по подписване на договора бе с Bernd Buchholz, главен консултант към Централната немска служба за училища в чужбина, отговарящ за България. Нашето училище е първото основно общинско училище в България (всички останали DSD-1 училища са средни училища и гимназии), което става партньор на Deutsche Sprachdiplom der KMK.

Управителният комитет „Zentraler Ausschuss für das Deutsche Sprachdiplom“ отговаря за качеството на езиковия сертификат. Нейни членове са представители на Министерството на външните работи на Германия, Федералната администрация на Германия, Централната агенция за училищата в чужбина и щатите в Германия. Комитетът се ръководи от г-н Томас Майер от Бавария. Изпитите на Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz се подготвят от Германската федерална администрация, Централната агенция за училища в чужбина (ZfA) в Кьолн, която също администрира мрежа от съветници по немски език по света.

Относно изпита

След като са учили немски език в училище в продължение на няколко години, учениците могат да се присъединят към изпитите на ниво A2/B1 или на ниво B2/C1 в зависимост от акредитациите на тяхното училище. Всички изпити са безплатни, фиксираните дати за изпитите са през декември и март (Северно полукълбо) и през август (Южно полукълбо). Всеки кандидат трябва да бъде регистриран от училището и се нуждае от одобрение от немската страна. Ученикът има право да участва само два пъти на всяко ниво. Тестът включва слушане с разбиране, четене с разбиране, умения за писане и устна комуникация на кандидата. Писмените части на теста се провеждат в клас, а устната индивидуално пред комисия. И четирите компетенции трябва да бъдат завършени с определен резултат, за да се получи дипломата.

За да предлага изпити, всяко училище трябва да бъде регистрирано и акредитирано от немските институции. На училищата е разрешено да се регистрират и да предлагат изпитите A2/B1 или B2/C1 поотделно или и двата заедно. Германските институции предлагат подкрепа за всяко участващо училище, състояща се inter alia от лична подкрепа, обучение и поемане на председателството на изпитната комисия от персонал от Германия.

Изпит DSD I (A2/B1)

Част за четене

Този раздел тества разбирането за четене на кандидата, като представя няколко кратки (25-80 думи) и дълги (100-300 думи) текстове, последвани от въпроси за разбиране с просто попълване (множествен избор, вярно/невярно, маркиране, затворени текстове). Частта за четене се състои от пет отделни части и е с продължителност 70 минути (60 минути време за работа + 10 минути време за прехвърляне).

Част за слушане

В този раздел на кандидата се представят няколко записа и се иска да попълни въпроси за разбиране относно изиграните селекции (множествен избор, вярно/невярно, маркиране). Петте отделни части на секцията за слушане включват кратки и прости диалози от около. 60 думи, както и описателни монолози от ок. 450 думи и е с продължителност 50 минути (40 минути работно време + 10 минути време за прехвърляне).

Част за писане

В този раздел от кандидата се иска да докаже уменията си за писане, като отговори на три основни въпроса и примерен текст. Частта за писане може да бъде от два вида, или статия, или писмо до редакторите на вестник. Темата може да бъде всичко – от работа на непълно работно време, домашни любимци до домашни, четене, закъснение и т.н. Работното време за този раздел е 75 минути.

Част за говорене

Тази част е разделена на две части и е с продължителност 15 минути. Първата част се състои от воден разговор, при който кандидатът се подканва от проверяващия, а втората част се състои от кратка презентация по тема, която избирате, последвана от отговаряне на въпроси по представената тема.