Награждаване на учителите с цялостен принос за издигане на престижа и доброто име на 20. ОУ „Тодор Минков“

На 28.06.2023 г. по време на годишния педагогически съвет за анализ на резултатите от отминаващата учебна 2022/2023 година директорът на 20. ОУ „Тодор Минков“ Галина Тимова връчи традиционните вече грамоти на учители, които имат цялостен принос за утвърждаване на доброто име и престижа на училището. Всеки един от заслужилите ни учители има дългогодишен стаж и постиженията в работата му са обществено значими и забележителни.

Тази година заслужилите ни учители са:

Стефка Недялкова – старши учител, учител в начален етап, класен ръководител на I „в“ клас;

Мария Илиева – старши учител, учител по френски език в начален и прогимназиален етап;

Аксиния Казакова – старши учител, учител в начален етап, класен ръководител на II „в“ клас;

Силвия Киневска – старши учител, учител по ФВС;

Иво Войнов – старши учител, учител по български език и литература, класен ръководител на VII „а“ клас.