Грамота за грижа към природата и активно участие в изпълнение на проект „Създаване на споделено зелено пространство в двора на 20. ОУ „Тодор Минков“

Г-жа Йорданка Фандъкова връчи грамота, с която удостоява 20. ОУ „Тодор Минков“ и г-жа Галина Тимова, директор на 20. ОУ, за грижата към природата и участието във важен проект, който допринася за увеличаване озеленяването на София и повишава ангажираността на учениците и гражданите на София към изпълнението на мерките за адаптация към климатичните промени.