Екип на 20. ОУ посети лекцията на д-р Анита Айхингер, директор на Библиотека Виена, на Софийски фестивал на науката

„Войната срещу ерозията на истината“ е заглавието на доклада, който д-р Анита Айхингер представи на 11 май 2023, от 20.30 ч., в зала Космос, София Тех Парк в партньорство с Австрийско посолство. 

В тази лекция директорът на Виенската градска библиотека и философ Анита Айхингер сподели основните понятия в движението Дигитален хуманизъм. Манифестът за дигитален хуманизъм, огласен от Техническия университет във Виена през 2019 г., поставя човека в центъра на цифровата трансформация и настоява за ползването на технологиите в съответствие с етичните и морални принципи.

Едно от най-големите предизвикателства в този процес е загубата на доверие във фактите и истината. Това е едно от предизвикателствата и в образователните институции днес, когато учениците умело използват дигиталните технологии за самоподготовка, но нямат необходимата дигитална грамотност за отсяване на вярното от невярното, фактите от мненията, научните източници от дезинформационните и др.

Една от препоръките, които даде д-р Айхингер в дискусията след доклада, бе възможно най-бързо образователните институции да създадат правила и норми за използването на дигиталното съдържание в учебния процес и тези правила да бъдат обновяване регулярно