Галина Тимова представи успехите на 20. ОУ „Тодор Минков“ на Ден на образованието 2023 „Традициите на бъдещето“

Майкрософт Ден на Образованието: Традициите на бъдещето 2023 е събитие, посветено на българското образование и учителите, директорите, образователните експерти и социалните партньори, които не спират да работят за изграждането на традиции, които ще подготвят децата ни за това да бъдат пълноценни граждани в бъдещето.
Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, представи как продуктите на Майкрософт са внедрени във всички нива на образователния и административния процес в иновативното училище. Едно от нововъведенията е виртуалната учителска стая, която дава възможност за активно и бързо известяване на целия педагогически екип, както и съхранява ключови документи, достъпни в облачна среда. Чрез различни продукти, включени в пакета
OFFICE 365, се управлява електронното деловодство, събират се различни данни и обратна връзка от родители. Процеси като атестирането на педагогическите специалисти, провеждане на педагогически съвети и общи събрания също се управляват и изпълняват чрез приложения на софтуерния гигант.
Дори Ученическият съвет на училището използва безплатните продукти на Майкрософт, за да провеждат допитвания сред учениците .

По време на събитието участниците бяха припомнени кои наши традиции в образованието са резултатни и обективно е важно да съхраним и запазим, както и се запознаха с технологиите, които вече са на тяхно разположение, за да създават нови традиции – традициите на бъдещето.

Ден на образованието се реализира с незаменимото партньорство на Синдиката на българските учители.