Клодия Калво и Матиас Фавро от Френски институт в България проведоха работна среща в 20. ОУ „Тодор Минков“

На 06.02.2023 г. в 20. ОУ „Тодор Минков“ се проведе работна среща между г-жа Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, г-жа Клодия Калво, заместник-съветник по сътрудничествтото и културната дейности и аташе по образователното сътрудничество, и г-н Матиас Фавро, аташе по сътрудничеството в областта на френския език.

Г-жа Калво изказа своите благодарности за възстановените партньорски отношения между Френски институт в България и 20. ОУ „Тодор Минков“, отбелязвайки, че взаимодействието между Института и училището ни е едно от най-интензивните от всички партньорства. Тя изрази своето възхищение от защитения проект за акредитация към Центъра за развитие на човешките ресурси, което ще осигури възможност на наши педагози и ученици да се обучават в утвърдени обучителни организации в Европа, в това число и във Фрнация.

Г-н Фавро отбеляза, че предстои да бъдат реализирани в София различни инициативи, свързани с френския език, но и със спорта, предвид това, че Париж ще бъде домакин на олимпийски игри през 2024 г. Екипът на нашето училище получи покана за участие също.

По време на срещата бе обсъдено още бъдещото сертифициране на учениците ни с полагане на изпити за DELF PRIM и DELF JUNIOR, които ще осъществим към края на втори учебен срок. Получихме покана и за участие в различни инициативи по повод Деня на Франкофонията, 20 март.

На срещата взеха участие още г-жа Елена Иванчева, ЗДУД, г-н Любен Стаменов, ЗДАСД, г-жа Мария Илиева, старши учител, г-жа Емилия Коцева, старши учител и г-жа Сара Амри, учител.