Андреа Боршукова, Яна Стоева и Галина Тимова бяха доброволци на коледния щанд на „Оле Мале“

На 17.12.2022 част от ръководния екип на училището бе на щанда на „Оле Мале“, продава доброволно и в подкрепа на каузата на фондацията. Андреа Боршукова, председател на ученическия съвет, Яна Стоева, заместник-председател на ученическия съвет, и Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, бяха доброволци в МОЛ СЕРДИКА на щанда, на който се предлагат ръчно изработени изделия от майки на деца с увреждания.

Тази година Коледният базар на 20. ОУ „Тодор Минков“ ще набира средства в подкрепа за каузата на „Оле Мале“, а решението бе взето на заседание на ученическия съвет. Една от основните цели в работата на 20. ОУ е да възпита у децата висши добродетели на съпричастност, уважение към личността, толерантност и единство в многообразието, което е и мотото на Европейския съюз.

„Като доброволец на щанда на „Оле Мале“ бях радостна, че имам възможност да се включа в мисията на фондацията. Бях много щастлива, когато някой узнаваше с каква цел продаваме нещата и си закупуваше нещо, дори да е малко. Усещах, че помагам на майки на деца с увреждания, а за мен това чувство е безценно!“ сподели Андреа.

Работата като доброволец е една от най-хубавите на света, защото носи удовлетворение от това, че макар и малък, приносът дарява щастие, спокойствие и успехи за други.

А да подариш добро е висша ценност.