КОЛЕДЕН БАЗАР в 20.ОУ в подкрепа на „ОЛЕ МАЛЕ“

На заседание на педагогическия съвет от 05.12.2022 г. бе разгледан въпросът за какво да се разходват средствата от предстоящия Коледен базар в 20. ОУ „Тодор Минков“. Колективът можеше да избира между дарение за каузата „ОЛЕ МАЛЕ“ на фондация „Майко Мила!“ или осигуряване на бюджет за ученическия ни съвет.

Решението на педагозите не бе категорично, но превес взеха гласовете за това средствата да бъдат за разходи на ученическия съвет.

Днес, на 12.12.2022, ученическият съвет се запозна с решението на педагогическия съвет, но Андреа Боршукова, председател на съвета на възпитаниците ни, подложи на гласуване идеята все пак средствата от Коледния базар да бъдат дарени за каузата „Оле Мале“ – страница на Оле Мале

И децата се обединиха почти единодушно средствата от базара да бъдат предоставени на майките на деца в неравностойно положение.

Каним Ви на 22.12.2022 и 23.12.2022 на Коледния базар, за да може една смислена кауза да ни обедини!