20. ОУ „Тодор Минков“ ще бъде първото DSD-1 основно училище в България

На 02.09.2022 г. се проведе работна среща между Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, Бернд Бухолц, главен координатор по въпросите на немския език към посолството на Германия и ръководния екип на училището.

По време на срещата бе уточнен планът за обучение на наши учители през учебната 2022/2023 година, които ще бъдат подготвени да прилагат изискванията на програмата. Очакваме през 2023/2024 година да бъде изведен и първият ни випуск, който да защити знания и да получи немска езикова диплома.

„В България има училища, които са придобили статут за DSD-2, но те са гимназии. 20.ОУ „Тодор Минков“ предстои да бъде първото основно училище, чиито ученици ще имат право да защитят немска езикова диплома DSD-1″ сподели г-н Бухолц, главен консултант към Централната немска служба за училища в чужбина.

По време на срещата бяха обсъдени детайли от развитието на училището, възможности за подобряване на преподаването на чуждите езици, както и прилагане на нови учебни системи. Особено внимание бе обърнато на проведените курсове в Дюселдорф, Германия, през месец август, които са съфинансирани от Европейския съюз и ЦРЦР по програма ЕРАЗЪМ+, на четирима наши преподавалети по немски език. Волята за подобряване на учебния процес и повишаване качеството на образование в 20. ОУ „Тодор Минков“ също имат своето значение за придобиване на статут на DSD училище.

Германската езикова диплома е официално признат сертификат за владеене на немски език на Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия.