Нашият главен учител Даниела Койчева е лауреат на грамота и пластика за принос към столичното образование


 
На 30.06.2022 г. в Сити Марк Арт се проведе тържественото връчване на грамоти и пластики на директори и учители от столичната образователна система за високи постижения в предучилищното и училищното образование и за образцово изпълнение на професионалните им задължения.
Даниела Койчева, главен учител в 20. ОУ „Тодор Минков“, преподавател в начален етап, бе удостоена от д-р Ваня Кастрева, началник на РУО-СОФИЯ-ГРАД , с пластика (СОВА) и грамота за принос към столичното образование. От 1996 г. г-жа Койчева е базов учител към СУ “Св. Климент Охридски“, а от 01.09.1998 г. до момента работи в 20. ОУ “ Тодор Минков“.
От 2009 година е главен учител и е председател на Екип за квалификация на педагогическите специалисти.

Честито, г-жо Койчева!
Вашата награда е гордост за целия екип на 20. ОУ „Тодор Минков“