Вместо родителска среща за бъдещите ученици от I клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Бяхме предвидили провеждането на родителска среща в края на юни. Съвсем непредвидено училището ни участва още в класиранията с 1 незаето място, което е причината да не сме реализирали тази важна среща. Принципите на равенство и равнопоставеност следва да прилагаме за всички наши ученици и техните семейства. Това е причината да не можем и към момента да обявим дата за родителска среща, а от средата на юли вече много семейства ще ползват своите планирани отпуски.

Заместваме родителската среща с подробна информация за подготовката на учебната година, която вече е изпратена на Вашите електронни пощи. Тъй като е възможно да възникнат въпроси, на които не сте получили отговор, ще можете да ги зададете във формуляр (връзка към него ще има в тази информационна статия).

С пожелания за щастливо и спокойно лято,

Галина Тимова