С благодарност и поклон към учителите, извели поредния успешен випуск в начален етап

Родителската общност на настоящите 4-класници поднесоха своите благодарствени писма до ръководствата на РУО-СОФИЯ-ГРАД и Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“.

Един от най-силните и стойностни стимули в учителската професия е топлата обратна връзка от родителите. Пътят на израстването на всяко дете в училище преминава с подкрепата на най-значимите възрастни за него – родителите и педагозите, а грижите и любовта са споделени.

Именно затова всяка мила дума, която отчита професионализма и човещината, вложени от нашите педагогически специалисти в ежедневната работа, носи дълбок отпечатък в душите ни като екип.

Благодарим Ви, скъпи родители!

Благодарим Ви! Написаното в тези писма е искрено, а за нас – с огромна стойност и носещо мощен стимул!