Спечелихме финансиране на нов проект по ЕРАЗЪМ+, ключова дейност 1

Нашият проект „Успехът утре започва от днес“ е оценен на трето място с 91 т. от 100 и с него се финансират мобилности в Естония, Турция и Германия за обучителни курсове на педагогически специалисти от 20. ОУ „Тодор Минков“.

В структуриран курс за СТЕМ ще пътуват двама педагогически специалисти, които после ще участват в разписването на проектно предложение по „STEM центрове и иновации в образованието“ за 20. ОУ „Тодор Минков“, който ще бъде финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост „Иновативна България“.

В структуриран курс за създаване на електронни уроци, електронни ресурси и електронни тестове ще вземат участие пет педагогически специалисти – един начален учител, двама прогимназиални учители, един учител по чужд език и логопедът на училището.

В структуриран курс за творческо планиране и създаване на уроци и учебно съдържание, за методи за ориентирана към създаване на авторско съдържание, за игриво предаване на теоретично съдържание и други умения ще участват двама учители по немски език в прогимназиален етап.