Почетно отличие „Неофит Рилски“ за Мариана Балинова, главен учител в 20. ОУ „Тодор Минков“

Г-жа Мариана Балинова, главен учител, преподавател по български език и литература, е удостоена с най-високото отличие в българското образование „Неофит Рилски“ за 2022 г.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градиниучилища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

Честито, г-жо Балинова!