Учебна евакуация

На 27.04.2022 г. бе проведена учебна евакуация „Земетресение“ за учениците от първа и втора смяна на 20. ОУ „Тодор Минков“.

В 9:45 ч. нашите възпитаници от начален етап и седмокласниците изпълниха командите на своите учители и за малко на 2 минути успяха да заемат безопасно място в двора на училището. Всички деца, педагогически специалисти и служители напуснаха сградата бързо.

Процедурата бе повторена отново за V и VI клас в 15:45, когато отново по указание на евакуационните схеми ученици, педагози и работещи в училището излязоха от сградата и се отдалечиха на посочените за това места в двора на училището. Времето, което бе отчетено при последния напуснал, бе отново 2 минути и 21 секунди.