Приключи първият етап от НП „Иновации в действие“ за 2022 за 20. ОУ

През периода 16.03.-18.03.2022 иновативното ни училище бе домакин на среща между 2 иновативни и 2 неиновативни училища от страната.

Екипи от заместник-директори, учители и ученици от 3. ОУ „Иван Вазов“ от гр. Берковица, СУ „Васил Левски“ от гр. Кула и иновативното, най-голямо училище във Велиотърновска област, СУ „Емилиян Станев“, гостуваха на 20. ОУ „Тодор Минков“, за да обменим иновативни идеи, да представим в учебна среда иновативни подходи на нашите учители и създадем трайни професионални и приятелски отношения.

На 16.03.2022 Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ посрещна нашите партньори и представи историята, постиженията, успехите и оганизацията на училището. По време на тази среща колегите също разкзаха за своите образователни институции.

През следващите дни бяха реализирани посещения на учебни часове в начален етап и по френски език. Петьо Иванов, учител по история, сподели за иновативни подходи в прогимназиален етап по отношение на работата по социализацията на учениците ни. Сара Амри, нашият native speaker, представи интересен учебен час по френски ези с нашите третокласници, Силвия Милчева, страши начален учител, демонстрира как с помощта на WordWall въвеждаме игровизацията в начален етап, а Ирина Вандова, психолог, разказа на гостите ни адаптационната седмица.

Основна част от програмата бе и посещение на Френския институт в България, където нашите учители Мария Илиева, Емилия Коцева, Сара Амри и Любен Стаменов, заместник-директор, заедно с колегите ни по НП „Иновации в действие“ бяха посрещнати от г-жа г-жа Клодия КАЛВО, заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност и аташе по образователното сътрудничество.

Тридневното гостуване завърши с участието на гостите ни на Празника на езиците, който съчетава FASCHING и International Francophonie Day.

За екип от 20. ОУ „Тодор Минков“ предстои визита в СУ „Емилиян Станев“, гр. Велио Търново, през месец април.