Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители!

            Честит празник на Вас, съвременни будители на нашите деца!

            Всеотдайната Ви работа понякога остава в сянката на инерцията, на високите очаквания, на пандемията. Друг път сте обект на недоволство, на критики, на претенции и опити за неоснователна намеса във великото Ви дело. И въпреки, че незаслужено отпивате от горчивината на недобронамереността, Вие продължавате да стоите изправени и несломими!

            В учителското ежедневие няма рутина. Има отговорност, отдаденост и мисъл за всяко дете. Има съпричастност, човеколюбие и силно развита емпатия. Има любов, изградена в доверие, уважение и чистосърдечност. Удивителното на нашата професия е съзидателната мощ, с която градим личности – достойни, горди и съзнателни българи. Това са нашите ученици, чиито постижения носят удовлетворение, защото неограничените усилия и спонтанната хуманност, споделяни от Вас през годините, имат само един категоричен и сигурен резултат.

            Честит празник, герои на нашето време!

            Не чувате тези реплики често, нали? Остават в сянката на индивидуализирани претенции, подкопаващи основите на солидната и единна общност, каквато единствено може да устои на всяка подривна вълна. Чуйте ги сега! Вие сте героите днес, пред които всеки трябва да сведе глава и да отправи благодарност, че Ви има, че съществувате и сте реални! Че Вашата будителска мисия отдавна е излязла от рамките на преподавателската дейност. Тя от много време не е носител само на знания и умения, а на ярък пример за алтруизъм!

            Вие сте тази армия от самоотвержени бойци, които без страх са на първа линия на бойното поле с един смъртоносен вирус, отнемащ животи или поразяващ телата ни все още неясно колко дълбоко. Готовността за себеотрицание, за изпълнение на своя дълг към децата ни и към обществото, е като онзи жадуван първи слънчев лъч, който озарява хоризонта рано сутрин и оповестява идването на новия ден. Мнозина от Вас направиха и продължават да правят огромни компромиси със семействата си, за да може учебният процес да не спира, да не късаме най-ценната ни връзка – тази с учениците ни, която е симбиотична връзка, случваща се единствено в уютната класна стая на любимото училище. Малцина са онези, които знаят, че предпочетохте да сте рамо до рамо в преодоляване на критични моменти в работата на училището, оставяйки вкъщи сами болните си деца, родители, близки. И го правите в името на високи идеали, защото в този процес няма финансови средства, няма комерсиални стимули. Има човеколюбие и себеотрицание, които са чудесен пример за болното ни общество, разпокъсано и разхвърляно на всички страни, разделено и неосъзнаващо, че в единството е спасението от днешната криза, но и с осъзнатото сдружаване можем да изградим отново достойния облик на България.

            Честит празник, скъпи учители!

            Нашите предци са предали точно на Вас чистите и светли стремежи и идеали, а обществото  трябва да е спокойно, че делата на великите български книжовници, просветители и революционери е продължено със същата пламенност от Вас.

            И нека думите на Стоян Омарчевски продължават да водят: „Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември — деня на св. Йоан Рилски, за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водиха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

            Същото се повтаря и днес като нескончаем процес, защото Вие, будителите, сте сред нас.

            В името на вдъхновението на младежта чрез делата и светлите образи на нашите славни исторически личности, продължавайте напред, осветявайте мрака и водете! Повече от всякога и от всичко съвременна България има нужда от Вас!

            Честит Ден на народните будители!

            Поклон пред делото Ви, съвременни будители!

Галина Тимова